Dunajská Streda, Galanta, Trnavský a Bratislavský kraj

Fotovoltika (fotovoltaika) na kľúč

Fotovoltické systémy a domáce elektrárne na kľúč

Kompletné dodanie s inštaláciou fotovoltickej elektrárne na kľúč pre rodinné domy, záhradné domčeky, malé firmy, podniky. Sme držiteľom osvedčenia oprávňujúceho na inštaláciu fotovoltických systémov od Slovenskej Asociácie Fotovoltického Priemyslu a od MH SR (zákonný predpoklad napríklad v rámci projektu Zelená domácnostiam).  

Sme certifikovaným montážnym partnerom firmy DZ Dražice – DZD Solar – firma je jediná na trhu ktorá dáva na meniče a na batérie 10 ročnú záruku. Družstevní závody Dražice sú najväčším výrobcom ohrievačov vody v Českej republike už od roku 1956, známym po celej Európe. Vyváža svoje výrobky do 25 krajín celého sveta.

DZ Dražice - DZD Solar sortiment

Fotovolticke panely
Fotovoltické panely
Fotovolticke menice
Fotovoltické meniče
Bateriove systemy
Batériové systémy
Hybridne solarne uloziska
Hybridné solárne úložisko
Wallboxy
Wallboxy
Optimizery
Optimizéry
Regulacne jednotky 12.58.34
Regulačné jednotky
Prislusenstvo
Príslušenstva
Akumulacia do vody
Akumulácia do vody

Spoločnosť Vesystem s.r.o. ponúka:

Kalkulácia nákladov

Zákazníkom k danej ploche vypočítáme očakávanú hodnotu výkonu panelov a k tomu prislúchajúcu kalkuláciu nákladov.

Súčinnosť pri administratíve

Sme súčinní so zákazníkom, na základe jeho požiadavky , pri vypracovaní potrebných žiadostí, administratívnych dokumentov a aj pre získanie dotácie „Zelená domácnostiam“

Montáž, inštalácia

Zákazníkom ponúkame a inštalujeme fotovoltické systémy len od kvalitných výrobcov.

Čistiace práce

Zabezpečíme aj čistiace práce pre fotovoltické systémy.

Fotovoltika s dotáciou zelená domácnostiam

V rámci projektov Zelená domácnostiam môžu domácnosti získať príspevok na fotovoltické zariadenie s výkonom do 10,8 kW, ktoré im umožní premeniť slnečnú energiu na elektrinu.

Inštaláciu musí vykonať oprávnený zhotoviteľ, ktorý má so SIEA podpísanú zmluvu najneskôr k termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky.

Inštalované zariadenie sa musí nachádzať v zozname oprávnených zariadení najneskôr k termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky. Pomoc je určená pre domácnosti, preto nehnuteľnosť nesmie byť vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve právnickej osoby a nesmie byť vedená v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu. Stanovené sú aj podmienky, za akých je možné získať podporu pre nehnuteľnosť, v ktorej je vykonávaná hospodárska činnosť, týkajú sa predovšetkým prenájmu a účtovania nákladov na energiu.

PODMIENKY PODPORY ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM

Pravidlá podpory inštalácie malých zariadení na využitie obnoviteľných zdrojov energie v novom projekte Zelená domácnostiam sú definované v dokumente Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, ktoré SIEA zverejnila 30.10.2023.

Od tohto dátumu je možné realizovať inštalácie zariadení, ktoré bude možné podporiť. Vydávanie a preplácanie poukážok z nového projektu sa začne až v prvom štvrťroku 2024, kedy bude prístupný nový informačný systém zohľadňujúci aktuálne podmienky podpory. 

Podpora inštalácie malých zariadení na využitie OZE bude uskutočňovaná prostredníctvom poukážok, ktoré budú vydávané na základe žiadosti podanej domácnosťou a po aktivácii poukážky zhotoviteľom. Presný termín oprávneného obdobia, počas ktorého bude možné vydávať poukážky a požiadať o preplatenie poukážky, bude uvedený v Osobitných podmienkach podpory, ktoré budú zverejnené po spustení nového informačného systému.

 
  • Podporované môžu byť fotovoltické zariadenia s výkonom do 10,8 kW
  •  Správnosť technického riešenia garantuje zhotoviteľ prostredníctvom odborne spôsobilej osoby
  •  Pri zariadeniach, ktoré sú pripojené do distribučnej sústavy, je nevyhnutné dodržiavať požiadavky a podmienky distribučnej spoločnosti
  •  Odporúčame domácnostiam dôsledne sa oboznámiť s technickými podmienkami inštalácie a uzatvoriť so zhotoviteľom písomnú zmluvu
  •  Súčasťou inštalácie zariadení na výrobu elektriny sú aj meniče napätia
  •  Oprávnené výdavky sú celkové náklady na dodávku a inštaláciu zariadenia v rozsahu obstarávacej ceny
  •  Maximálny výkon, na ktorý bude poskytnutý príspevok, je obmedzený na 3 kW. V prípade spotreby elektriny vyššej ako 3000 kWh/rok, ktorú domácnosť preukáže faktúrou za bezprostredne predchádzajúce zúčtovacie obdobie, môže byť maximálny podporovaný výkon vyšší, maximálne do 7 kW.
 

SADZBA A MAXIMÁLNA HODNOTA POUKÁŽKY NA INŠTALÁCIU FOTOVOLTICKÝCH PANELOV

Základné sadzby a maximálne príspevky pre rodinné domy

Základné sadzby bez zvýhodnenia:

Zvýhodnenie +15 % *:

Základné sadzby a maximálne príspevky pre bytové domy

Základné sadzby bez zvýhodnenia:

Zvýhodnenie +15 % *:

* Zvýhodnenie 15 % pre domácnosti v rodinných domoch a pre domácnosti v bytových domoch pri inštalácii bezemisných zariadení v oblasti riadenia kvality ovzdušia alebo pre domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá. (článok E, odsek 6 všeobecných podmienok).

Ako funguje fotovoltický systém?

Čo je fotovoltika?

Fotovoltika (FV) je metóda priamej premeny slnečného žiarenia na elektrinu (jednosmerný prúd) s využitím fotoelektrického javu na veľkoplošných polovodičových fotodiodách. Jednotlivé diódy sa nazývajú fotovoltické články a sú zvyčajne spájané do väčších celkov - fotovoltických panelov.

fotovoltika
slnecne ziarenie

Umiestnenie fotovoltických panelov

Aby Vaša Slnečná elektráreň fungovala správne, je potrebné umiestniť fotovoltické panely na miesto tak, kde budú mať dostatok slnečného žiarenia počas celého dňa, nezáleží na type a sklone strechy. Fotovoltické panely sú vhodné na rodinné domy s dostatočnou veľkou plochou na inštaláciu kdekoľvek na Slovensku, ktoré nie sú tienené stromami alebo budovami a sú vhodne orientované. Slnečné elektrárne sa dnes dajú montovať na akýkoľvek druh strechy.

Výhody fotovoltických panelov:

Prečo zvoliť naše fotovoltické riešenie na kľúč?

Prax v odbore

Máme dostatočnú prax v odbore na to, aby sme pre Vás v rámci našej ponuky zrealizovali všetko to, čo potrebujete.

Spoľahliví dodávatelia

Spolupracujeme len so spoľahlivými a dôsledne vybranými dodávateľmi, kolegami a montážnymi partnermi

Profesionálna inštalaćia

Čo najrýchlejšie dodanie tovaru, presne a profesionálne prevedená inštalácia fotovoltiky je pre nás samozrejmosťou.

Náš tím

V našej Tíme nájdete: elektrotechnického inžiniera, revízného technika, samostatného elektrotechnika, elektrotechnika.

Odborný prístup

Za všetkých okolností profesionálny a odborný prístup, najväčšou odmenou pre nás je, keď sa k nám klienti s radosťou vracajú.

Flexibilta

Montáže a inštalácie realizujeme aj cez víkend, podľa dohody. Tam, kde sa nedá realizovať cez deň, spravíme v noci.  Keďže sme flexibilní, prispôsobíme sa požiadavkám klienta.

Ukážka našej práce

Hľadáte profesionálnu firmu na kompletné fotovoltické riešenie? Obráťte sa na nás.

1. Dohodnite si s nami obhliadku

Neviete aký fotovoltický systém potrebujete a kam umiestniť fotovoltické panely? Môžeme byť s Vami už od začiatku a odborne Vám poradíme. Stačí, keď nás kontaktujete a dohodnete si s nami obhliadku. Tak neváhajte a kontaktuje nás už dnes.

2. Vypracujeme vám cenovú ponuku

Presná cenová ponuka je vypracovaná po obhliadke objektu v ktorom sa bude vykonávať montáž. Samozrejme, vypracujeme Vám ju v čo najkratšom čase a po odsúhlasení cenovej ponuky sa dohodneme na vhodnom termíne montáže.

3. VYRÁBAJTE A SKLADUJTE ELEKTRINU AJ VY

Zelená energia, fotovoltický systém čoskoro bude už nevyhnutnou súčasťou domácnosti, firiem, a preto ku každej zákazke pristupujeme individuálne a starostlivo.

Kontakt

 Neváhajte nás kontaktovať telefonicky, e-mailom, alebo cez messenger, či WhatsApp.

Fotovoltiku nainštalujeme na kľúč v týchto mestách

Naša firma pôsobí najmä v Bratislavskom a Trnavskom kraji.

Prídeme k vám do týchto miest: Bratislava, Malacky, Senec, Bernolákovo, Hamuliakovo, Šamorín, Dunajská Streda, Gabčíkovo, Dobrohošť, Veľký Meder, Trnava, Galanta a okolitých dedín.

Po individuálnej dohode sme ochotní vycestovať aj do iných miest.

Časté otázky ohľadom fotovoltiky a fotovoltických systémov

On-grid znamená pripojený do siete, preto on-gridový fotovoltický systém je taký systém, ktorý je permanentne pripojený do distribučnej sústavy. V prípade, že spotreba elektriny v domácnosti bude vyššia ako kapacita vyrobenej elektriny z fotovoltických panelov, je možné odoberať elektrinu z distribučnej siete. 

Ostrovné systémy sú fotovoltické elektrárne fungujúce nezávisle od rozvodnej elektrickej siete. To znamená, že nie sú pripojené do verejnej distribučnej siete (VSE, ZSE a SSE). Ostrovná prevádzka sa využíva najmä na odľahlých miestach, kam nevedie elektrické vedenie alebo by tu zavedenie elektrickej prípojky bolo komplikované a ekonomicky náročné – často náročnejšie ako zriadenie samotnej fotovoltickej elektrárne –, prípadne v mobilných inštaláciách (samoty, rodinné domčeky mimo inžinierskej siete, chalupy, karavany, jachty, horské chaty a pod.).

Výroba energie z jedného fotovoltického panelu závisí od miesta jeho inštalácie. Všeobecne platí, že čím južnejšia poloha miesta inštalácie, tým viac energie vyrobí. Všeobecne možno povedať, že jeden fotovoltický panel s výkonom 225 Wp ročne vyrobí na území Slovenskej republiky 180 až 240 kWh za rok.

Mnohé fotovoltické panely sú výrobcami označované ako bezúdržbové. Aby fungovali správne a zachytávali čo najväčšie množstvo slnečných lúčov, odporúča sa ich povrch čistiť min. 1-krát do roka.