10. júna 2019

Kontakt

Vesystem s.r.o.

Veľká Lúč 146
Lúč na Ostrove 930 03

IČO:  52480895

DIČ: 2121076375

Zapísaný: Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro, vložka č. 45026/T

Bankové spojenie:

Názov banky: UniCredit Bank

BIC: UNCRSKBX

IBAN: SK20 1111 0000 0015 7911 6006

info.vesystem@gmail.com

+421 903 242 648