Vesystem s.r.o.
 

☏   +421 903 242 648

✎   vesystem@vesystem.sk

   www.vesystem.sk 

 

 

 Zapísaný: Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro, vložka č. 45026/T

  Fakturačné údaje:

      Vesystem s.r.o.

      Agátová ulica 381/13 

      929 01 Malé Dvorníky

      Slovensko

 

      IČO: 52480895

      DIČ: 2121076375 

      IČDPH: SK2121076375 

≡   Bankové spojenie:

      Názov banky: UniCredit Bank

      BIC: UNCRSKBX

      IBAN: SK2011110000001579116006